Богатеем ударно, отчете НСИ: 2300 лева стигна средната заплата в България през март, в София – над 3000

Богатеем ударно, отчете НСИ: 2300 лева стигна средната заплата в България през март, в София – над 3000
Средната работна заплата в България достигна 2300 лева (1175,97 евро) през март 2024 г. Това показват данни на Националния статистически институт (НСИ), обявени днес.

Данните показват нова тенденция. През последните два отчетени месеца се оказва, че възнагражденията в частния сектор вече изпреварват тези в обществения. Това показва, че фирмите у нас все по-рядко укриват осигурителни вноски.

През март месец средното възнаграждение на хората, които работят на държавна или общинска служба е 2218 лева, докато в частния сектор средната заплата вече е с над 100 лева по-висока – 2328 лева.

За първи път средната заплата в София надхвърли 3000 лв. и за първото тримесечие на тази година е 3037 лв.

Спрямо първото тримесечие на 2023 г. средната месечна работна заплата нараства с 16.8%, като най-голямо e увеличението в икономическите дейности: „Други дейности“ и „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с по 24.4%, „Операции с недвижими имоти“ – с 21.5% и в „Строителство“ – с 20.7%.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение за периода са:

„Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – 5252 лева;
„Финансови и застрахователни дейности“ – 3395 лева;
„Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – 3035 лева.

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности:

„Хотелиерство и ресторантьорство“ – 1366 лева;
„Други дейности“ – 1528 лева;
„Селско, горско и рибно стопанство“ – 1543 лева.

През април 2024 г. месечната инфлация, измерена с индекса на потребителските цени (ИПЦ), е -0.3% спрямо предходния месец, а годишната инфлация за април 2024 г. спрямо април 2023 г. е 2.4%, показва друго изследване на НСИ.

През април 2024 г. спрямо предходния месец най-голямо е намалението на цените в групите: „Развлечения и култура“ (-5.9%), „Съобщения“ (-2.1%) и „Здравеопазване“ (-1.2%). Увеличение е регистрирано в групите: „Облекло и обувки“ (+6.8%), „Транспорт“ (+1.0%) и „Алкохолни напитки и тютюневи изделия“ (+0.8%).


Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!