Българите с имоти да платят пенсиите, предлага Световната банка

Българите с имоти да платят пенсиите, предлага Световната банка
Българите с повече имоти трябва да поемат повече данъчно бреме, за да може да се плащат увеличаващите се разходи за пенсии заради застаряването на населението.

Необходимо е повишаване на данъци, като например на данък сгради, за да има пари за изплащане на пенсиите.

Това са част от изводите в доклад на Световната банка на тема “Преглед на публичните финанси в България”, който изследва приходите и ефективността на държавните разходите в някои сектори.

Дългосрочните предизвикателства в България са в две посоки, каза Десислава Николова, старши икономист в Световната банка, която представи доклада.

От една страна населението намалява и застарява, което оказва влияние върху необходимите средства за пенсии, здравеопазване и дългосрочна грижа. А от друга страна според прогноза на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), ако не бъдат предприети реформи, ръстът на икономиката на България ще се забавя и до 2050 г. ще бъде едва 1,25%. Слабият ръст на икономиката ще ограничи приходите в бюджета. В резултат държавният дълг може да нарасне над 70% от брутния вътрешен продукт на страната през 2050 г.

За да не се стигне до този негативен сценарий от Световната банка предлагат мерки за повишаване на приходите в бюджета, пише “Труд”. Една от тях е увеличение на данъчните оценки на имотите, което да доведе до повишаване на данък сгради.

Необходимо е увеличение на данъчните оценки на имотите и въвеждане на механизъм за автоматичната им промяна, заяви и Петър Ганев, старши изследовател в Институт за пазарна икономика (ИПИ). Според него може да се премине и към пазарни оценки на имотите, върху които да бъде определян данък сгради.

България няма проблем с приходите в бюджета, и да бъдат изпълнени всички предложени от Световната банка мерки, ще има малка промяна на приходите в бюджета спрямо брутния вътрешен продукт, заяви Любомир Дацов от Фискалния съвет. Проблемът на България е в разходите, допълни той. Имитацията на реформи е по-вредна и от неправенето на реформи, защото обезкуражава хората, каза Любомир Дацов.

Но от световната банка предлагат увеличаване и на някои други данъци, като например на алкохола и цигарите. Достъпността на цигарите нарасна, заяви Десислава Николова. Заради високата инфлация и ръста на доходите цените на цигарите са станали по-ниски спрямо доходите на хората. От Световната банка са направили различни сценарии, при които с увеличение на акцизите за цигарите, бирата и алкохола ще бъдат увеличени приходите в бюджета, а потреблението на цигари и алкохол ще бъде намалено.

Според доклада на Световната банка (СБ) има и резерви за повишаване на приходите от ДДС. 10,4% от общите задължения по ДДС не се събират, показват оценки на СБ. При малките фирми не се събират 12,6% от дължимия ДДС, от средните фирми – 2,8%, а от големите – едва 0,7%. В по-изостаналите икономически региони Североизточен и Северен Централен има по-голям риск от неплащане на ДДС. За да бъдат събрани повече приходи от ДДС от СБ препоръчват в НАП да правят автоматични оценки на рисковия профил не само на фирмите, които искат възстановяване на ДДС, а и на тези, които декларират ДДС за внасяне в бюджета.

Според икономиста Георги Ангелов от Отворено общество данъците трябва да останат ниски, но трябва да бъде увеличена събираемостта. Според него основният проблем са социалните осигуровки, които въобще не бяха включени в доклада на Световната банка. Осигуровките са 33% от заплатата, цели сектори се осигуряват на минимална заплата, а реално заплатите не са такива. Според него осигуровките може да бъдат намалени, за да плащат фирмите осигуровки върху по-високи доходи.

Според Световната банка е добре да бъдат увеличени детските надбавки, но пари не трябва да бъдат давани на всички майки.

Да бъде увеличен размерът на детските надбавки, но те да бъдат давани само на хора, които имат нужда, предлагат от Световната банка в доклада “Преглед на публичните финанси в България”. Според документа, така ще бъде намалена датската бедност. Всъщност в България детски получават само хора с изключително ниски доходи, срещу което негодуват семейства, в които родителите работят, но заплатите едвам им стигат, за да изхранят децата си.

Според доклада на Световната банка (СБ), в България е ниска ефикасността на разходите за образование, тоест разходите не отговарят на качеството на образованието. От страните в региона само Турция и Македония имат по-лоши резултати за качество на образованието. Затова от СБ препоръчват обвързване на разходите с качеството на образованието в страната.

Според СБ пенсиите имат твърде голяма тежест в разходите на държавния бюджет. Здравеопазването също имало голям дял в държавните разходи. Ситуацията обаче не е точно такава.

Според последните данни на европейската статистическа служба Евростат разходите за пенсии в България през 2021 г. са 7,8% от брутния вътрешен продукт на страната, при средно 12,9% за страните от ЕС.

През последните две години ситуацията малко се промени. На 2024 г. планираните разходи за пенсии са 10,5% от БВП на страната, което отново е значително под средното ниво за страните от ЕС.


Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!