Вътрешният дълг на държавата продължава да се трупа

Министерството на финансите пласира съкровищни облигации в размер на 300 млн. лв. при отрицателна лихва. Това става ясно от съобщение на сайта на Българската народна банка (БНБ). Става въпрос за емисия 5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК), деноминирана в лева, с падеж 24 февруари 2026 година.

Държавата отложи пласирането на поредната порция дълг за годината

До участие в аукциона били допуснати поръчки със съвкупна номинална стойност 458,5 млн. лева. Постигнатият коефициент на покритие е 1.53. Средната цена на допуснатите до участие в аукциона поръчки е 100.28 лв. на 100 лв. номинал. Среднопретеглената годишна доходност е в размер на -0.10 на сто.

Най-голям интерес към аукциона е проявен от банките (89.3%), следвани пенсионни фондове (6.7%), застрахователните дружества (0.7%) и други инвеститори (3.3%).

Припомняме, че наскоро ведомството не одобри заявени поръчки за ДЦК за 200 млн. лева. Тогава инвеститорите поискаха по-висока доходност.

Днешният аукцион е четвърти опит за тази година на държавата да пласира вътpeшeн дълг. На 22 февруари беше плacиpaн вторият зa 2021 г. вътpeшeн дълг в paзмep нa 200 млн. лв. чpeз eмиcия 5-гoдишни дъpжaвни цeнни ĸнижa. С поемането на втория дълг за годината общият размер на дълга на вътрешния пазар за 2021-а възлиза на 500 млн. лева. Както Dir.bg писа първият за годината търг на ДЦК се проведе на 15 февруари, когато бе пласиран дълг в размер на 300 млн. лв. чрез емисия 10.5-годишни държавни ценни книжа.

Уточняваме, че максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет, е 4,5 млрд. лв., предвижда Емисионната политика на Министерството на финансите за тази година.

МФ си запазва правото си при необходимост да променя предварително анонсираната Емисионна политика в рамките на законово утвърдените лимити.

Припомняме, че на 6 април 2020 г. с актуализация на бюджета лимитът за държавния дълг „скочи“ от 2.2 млрд. лева до 10 млрд. лева.


Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!