Застаряването на обществото: предизвикателства, но и възможности

В началото на годината Европейската комисия (ЕК) представи зелена книга за начало на широк политически дебат относно предизвикателствата и възможностите на застаряващото общество в Европа. Комисията определя въздействието на тази ясно изразена демографска тенденция върху нашите икономика и общество и приканва обществеността да изрази своите виждания за това как да се отговори на това в обществен дебат, предвиден да трае няколко месеца, пише в бюлетина на Националния осигурителен институт (НОИ).

Какво да правим със "Старите кучета"

В този контекст Дубравка Шуица, вицепрезидент по въпросите на демокрацията и демографията, заяви:

„Фактът, че живеем по-дълго и по-здравословно от предишните поколения, показва успеха и силата на нашата социална пазарна икономика. Но той също така представя нови предизвикателства и предлага възможности, върху които ние трябва да помислим. Тази зелена книга ще отвори дискусия за оползотворяване на пълния потенциал на застаряващото население – двигателите за иновации, които то предоставя, и необходимите политически отговори.“

Зелената книга поставя в рамка дебата за застаряването, като посочва скоростта и мащаба на демографските промени в нашето общество, както и въздействието, което това има върху нашите политики и отговорите на въпросите, които трябва да си зададем. Това обхваща всичко – от насърчаване на здравословен начин на живот и учене през целия живот до укрепване на системите за здравни грижи за по-добро обслужване на по-възрастното население.

Дебатът подчертава необходимостта от привличане на повече хора в работната сила, подчертава възможностите за създаване на работни места и разглежда въздействието на застаряването върху нашата кариера, благосъстоянието, пенсиите, социалната защита и производителността.

Зелената книга възприема подхода на жизнения цикъл, като отразява универсалното въздействие на стареенето върху всички поколения и етапи от живота. По този начин се подчертава значението на установяването на точния баланс между устойчиви решения за нашите социални системи и укрепване на солидарността между поколенията.

През следващите десетилетия броят на възрастните хора в Европейския съюз ще се увеличи. Днес 20% от населението е над 65 години, а до 2070 г. се очаква то да достигне 30%. Междувременно се очаква делът на хората над 80 да се удвои, достигайки 13% до 2070 г. По същия начин се очаква броят на хората, които потенциално се нуждаят от дългосрочни грижи, да се увеличи от 19,5 млн. през 2016 г. до 23,6 млн. през 2030 г. и 30,5 млн. през 2050 г. в страните от Европейския съюз.

Започналите обществени консултации са отворени за заинтересовани граждани и организации от всички държави-членки както на регионално, така и на местно ниво. Резултатите от консултациите ще помогнат да се идентифицира подкрепата, необходима за хората, техните региони и общности. На базата на резултатите ЕК ще разгледа възможните политически отговори, за да подкрепи усилията на държавите-членки и регионите за справяне с проблемите, свързани със застаряването. Комисията постави демографията високо в политическия дневен ред на Европейския съюз.

Припомняме, че докладът й от юни 2020 г. относно влиянието на демографските промени показва, че през последните 50 години продължителността на живот е нараснала с около 10 години и за мъжете, и за жените. Зелената книга на застаряването е първият резултат от този доклад и започналият дебат върху основните проблеми, свързани със застаряването в Европа, ще бъде последван от дългосрочна визия за селските райони, която пък ще разгледа друг горещ и болезнен общоевропейски въпрос – обезлюдяването.


Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!