За меда, медта и златото на България

Българският пчелен мед, медта и златната руда са световни конкурентоспособни стоки за последните 20 години. Всичко това е положителен пример за развитие, защото се случва без намеса на „политиката“, може би само с изключение на определянето на размер на концесията при добива на рудата.

„Спътниковият“ поглед върху числата и географията на износа на тези български стоки представляват доста красноречив аргумент за необходимостта от Българска национална доктрина, като необходимо условие за възстановяване, развитие и устойчивост, обобщава в анализа си за 3е-news.net експертът в областта на външната търговия Борислав Георгиев. Той разглежда износа на България по данните на ООН, систематизирани от www.trademap.org. за периода 2016 – 2020 г. Данните са добра база за анализ и сравнение и очертаване на мащаба и някои особености. Той би могъл да бъде полезен на „медните и златните“ специалисти у нас търсещи допълнително развитие и устойчивост, препоръчва експертът.

Българският пчелен мед класира България на 16-а позиция в света по средногодишната стойност на износа от близо 36 милиона евро за 2016 – 2020 г., на 12 място в натура с близо 12 хил. тона и пак на 12-о като постигната стойност от 3 евро/кг. Водещият износител в света със средно годишно 227 милиона евро, 127 хил. тона при 1,8 евро/кг е Китай, следван от Нова Зеландия с близо 225 милиона евро, 11 хиляди тона като натура (по-малко и от България) но при 21 евро/кг (устойчиво най-високата в света) и други.

В рамките на ЕС-27 водещ износител е Германия, следвана от Испания, Унгария, Белгия, Румъния, Полша и България на 7-ма позиция в стойност и в натура. На Балканите водеща е Румъния с близо 42 милиона евро средногодишно (за 2016 – 2020 г.), в натура Румъния и България сме заедно с близо 12 хил. тона, като Румъния постига 3,5 евро/ кг., България – 3 евро/кг, Турция-3,6, Гърция-4,4, Сърбия и Хърватия по 4 евро/кг, Северна Македония – 3,4 евро/кг. Всички балкански държави без Румъния изнасят сумарно годишно в тона количества по-малко от българския износ.

България изнася рафинирана и нерафинирана мед и медна руда от десетки години. Медта е един от ключовите метали необходим за разширяване на електромобилността и цифровизацията. Износът цялостно се описва с числата от глава 74 на ХС – мед и медни изделия и средногодишно за последните 5 години е на стойност повече от 2,2 млрд. евро в обем от близо 390 хиляди тона.

Повече от 80 % по отношение на стойността и обема на българския износ са три позиции медта (една от българските стоки милиардери в износа). На първо място са катоди рафинира мед с дял от 44 % – близо 990 милиона евро (близо 187 хиляди тона) и 15 позиция в света и на второ място след Полша в ЕС-27 с дял от близо 13 %. Втори са аноди нерафинирана мед с дял от 34 % или повече от 760 милиона евро (повече от 113 хиляди тона) – 4 позиция в света и на първо място в ЕС-27 с близо 40 % дял. Трети са рулони, листа, ленти от рафинирана мед с 7 % или близо 150 милиона евро (повече от 24 хиляди тона), средногодишно за времето 2016 – 2020 г. Отделно изнасяме и медна руда и концентрати средногодишно на стойност повече от 220 милиона евро (повече от 375 хиляди тона).

В качеството си на конкурентоспособен устойчив световен износител България би трябвало да търси допълнителна ефективност и допълнителна преработка/ добавена стойност за медни изделия у нас. Медта е стратегически метал, отчитайки ролята и мястото й в приоритетите на ЕС-27 като електромобилността и цифровизацията, без които е трудно мислимо възстановяване и устойчивост.

Златната руда също е сред милиардерите в българския износ. През последните пет години средногодишно става дума за близо 400 милиона евро износ в обем от повече от 7000 тона. През 2019 и 2020 стойността устойчиво нараства на повече от 520 и 590 милиона евро съответно. България е на четвърта позиция в света по стойност и на 20 позиция по количество. Заради доброто качество на българската руда по съотношението евро/тон заемаме винаги позиция във водещата тройка държави в света. В ЕС-27 сме на първа позиция с български дял от повече от 50 % в европейския износ по стойност. Основни български пазари са Германия и Канада. На Балканите сме безспорен първенец, тъй като стойността на общия износ на всички останали балкански държави е по-малък, без да се приближава съществено до българските числа. Гърция и Турция изнасят повече от нас като количество, но без да се доближават до българското качество.

Медта и златната руда се произвеждат у нас от чужди собственици със стратегическа позиция в света. Днес, при силно променящата се икономическа среда в света, необходимостта от самодостатъчност на ЕС-27 и зелената сделка би могло да се търсят взаимноизгодни решения за допълнителна преработка на суровината и заготовките и/или производство на продукти с допълнителна добавена стойност в България. Така едновременно ще се върви към намаляване на емисиите на въглероден двуокис и ще се подобри ефективността, която дори с части от процента би била особено полезна и за България.

3e-news.net


Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!