Как да опазваме водите с помощта на биотехнологиите

Биотехнологиите са ключов инструмент, който води до революционни промени в редица индустрии и могат да оказват огромно въздействие върху околната среда. Как да ги използваме, за да гарантираме устойчиво възстановяване на водните ресурси и да решаваме проблеми, свързани с нововъзникващи замърсители.

На тези въпроси ще търси отговори предстоящата на 10 май знакова конференцията „Води и биотехнологии„. Тя е първото от поредица събития на специалното издание на „Ателие по биотехнологии“ – https://biotech-atelier.com/ за тази година.

Събитието ще бъде изцяло във виртуален формат и се организира от „Българската асоциация за персонализирана медицина“ в партньорство с Виенската бизнес агенция.

С нарастващия брой на населението и увеличаващото се търсене на храни и индустриални доставки през последните десетилетия водата се превръща във все по-ценен и оскъден ресурс. Все повече учени, международни експерти и специалисти търсят иновативни решения за опазване на водите. Вследствие на това и редица индустрии и представители на бизнеса в световен план заговориха за устойчиви и екологично отговорни решения за опазване на воидте. Именно за това е нужен форум, който да даде възможност за обмяна на информация и опит по темата, да генерира нови идеи за устойчиво прилагане на биотехнологиите за опазване на водните ресурси, смятат организаторите на конференцията „Води и биотехнологии“ https://biotech-atelier.com/.

Един от основните партньори на събитието е Управата на Виена, която има сериозен опит по темата. Виена е един от градовете с най-знакови проекти за устойчиво развитие и опазване на водите. Екологичната мобилност, възобновяемите енергийни източници и ефективното, социално справедливо използване на ресурсите са водещи приоритети в плановете на града.

Smart City Wien (Smart City Vienna) се стреми драстично да намали екологичния си отпечатък с проекти за устойчиво управление на дъждовната вода, подобряване на градския климат, възможност за генериране на възобновяема електроенергия от електроцентралите за питейна вода, които заобикалят двата изворни водопровода на града; развитие на система за наблюдение на топлата вода под земята, която може да се използва за геотермално отопление и др.


Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!