Как може да се спаси от фалит комплексът „Марица Изток“

Българският енергиен и минен форум (БЕМФ) в редица свои анализи, медийни публикации и доклади многократно е изразявал тревогата си от състоянието на въглищните ТЕЦ-ове в комплекса „Марица Изток“. Днес основните проблеми произтичат от забавяне на реформите в енергетиката и практическото блокиране на българското предложение на механизма на капацитети в ЕК, което не е съобразено с възможностите за бърза либерализация на пазара на електроенергия у нас. Това обясняват в своя експертна позиция от БЕМФ, която бе изпратена до медиите в петък вечерта.

„Практически развитието на комплекса „Марица изток“ е в задънена улица, а отрасълът няма полезен ход, защото без тези мощности не можем да покрием зимните върхови товари. Подходът за осигуряване на финансова подкрепа от БЕХ за ТЕЦ „Марица изток 2″ за заплащане на въглеродните емисии е обект на преглед в ЕК на практиките за предоставяне на държавна помощ, а настоятелните искания на ЕК за прозрачност показват, че подхода за вътрешно корпоративни взаимоотношения не се приема“, обясняват от енергийния форум.

В своето официално становище по представената за публично обсъждане „Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Република България до 2030 година, с хоризонт до 2050 година на Министерство на енергетиката“, публикувано на сайта www.bulenenergyforum.org, БЕМФ констатира:

– откроява се политика само на идентифициране на проблемите, но липсва проактивна политика за управлението им. Като доказателство на това е констатацията, че някои въглищни централи по икономически причини могат да спрат работа, което ще се отрази на сигурността на енергийната система. И липсват задължителните предложения за коригиращи мерки;

– липса на ясни мерки за решаването на критично важният въпрос за съдбата на комплекса „Марица Изток“ и прехода към либерализиран електроенергиен пазар;

– не се предлага използването на добри чужди практики при внедряване на съвременни технологии за преработка на въглищата в мини „Марица изток“ – било газификация или преработка във водо-въглищно гориво, смесено изгаряне с биомаса, „зелен“ мазут или RDF, изграждане на инсталации за частично улавяне и съхранение на въглеродните емисии.

В Планът за пазара на електрическа енергия (обявен за публично обсъждане през февруари 2021 г), който е ключов за съгласуването на политиките у нас с изискванията на ЕС, са представени необходимите реформи в сектора, но все по-критичен става въпросът каква част от тях ще бъдат реализирани до 01.07.2021 година, когато следва да влезе в сила ново решение на КЕВР за регулираните цени на електрическата енергия и което ще трябва да отрази редица нови аспекти, съгласно посочените в Плана ангажименти.

Нека да припомним, че в рамките на регулаторния период VII/2019 – VI/2020 ТЕЦ „Марица изток 2“ получи квота за снабдяване на регулирания пазар поради грешки в прогнозите за потреблението на електрическата енергия, а в рамките на регулаторния период VII/2020-VI/2021 централата получи квота за снабдяване на регулирания пазар поради прекратяване на практиката за плащания за студен резерв и възлагане специални задачи на централата.

Към днешна дата може да се посочи, че:

– Вариантите за предоставяне на предимство чрез гарантирано изкупуване на електрическата енергия за регулиран пазар вече са изчерпани;

– Въпреки горното, производството на електрическа енергия в комплекса значително намаля в периода 2019-2020 г. и няма обективни предпоставки да се възстанови.

Стратегията така и не успя да получи официализация и редица твърде важни решения и одобряване на ключови планове бяха отложени, което не помага за своевременно предприемане на стъпки за нови инвестиции или преструктуриране на губещи дейности.

Предложеният План за пазара на електрическа енергия предполага съществено различно пазарно поведение на генериращите мощности, а при политически неустойчив период, изгледите за взимане на важни решения, които да въведат заявените нови норми в сектор енергетика, изглеждат нереалистични.

„Разбираме, че нашите прогнози за възможно ранно приключване на работата на ТЕЦ „Марица-изток 2″ се разглеждат в някои медии като нерационални и дори провокативни, но при липса на ангажименти от страна на държавата и констатираното бездействие, за съжаление те не могат да бъдат изключени“, допълват от Енергийния и минен форум.

До сега БЕМФ многократно е заявявал своята позиция, че комплексът „Марица Изток“ е изключително важен елемент за националната и регионална енергийна система и следва да се предприемат всички възможни и допустими от европейското законодателство стъпки за осигуряване на плавен преход в духа на постигнатите договорености на европейско ниво без да се предизвиква социална криза или недостиг на енергийни доставки.

3e-news.net


Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!