КЕВР 3 дни след изборите: Цената на тока за бита може да повиши с повече от предвиденото от 1 юли

КЕВР 3 дни след изборите: Цената на тока за бита може да повиши с повече от предвиденото от 1 юли
Ако започналото повишение на борсовите цени на електроенергията и на природния газ продължи и ако настъпят съществени изменения в ценообразуващите елементи, ще се наложи Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) да преразгледа предложението си за средно поскъпване на тока за бита с 1,39 процента от 1 юли.

Това каза ръководителят на работната група на КЕВР Пламен Младеновски по време на днешното открито заседание по темата.

“Ако тази тенденция продължи до края на месеца, най-вероятно ще се наложи да преразгледаме предложената стойност на прогнозната пазарна цена, съответно и това ще доведе до промяна на стойностите на ценообразуващите елементи в решението и промяна в предложените цени”, заяви Пламен Младеновски.

По време на заседанието от АЕЦ “Козлодуй” коментираха, че през новия регулаторен период е предвидено да се извърши планов ремонт на шести блок, който ще продължи 42 дни, а за пети – 40 дни. Това ще повиши разходите на атомната централа.

От Националната електрическа компания (НЕК) считат, че докладът на КЕВР е балансиран и до голяма степен в него са отразени разходите на дружеството. От дружеството изразиха резерви върху предвидените количества електроенергия за регулирания пазар, които трябва да се произведат от ВЕЦ, тъй като има ограничени водни запаси. Освен това ПАВЕЦ “Чаира” не работи в момента, а до края на годината ще заработи едва 25 процента от централата.

От Електроенергийния системен оператор (ЕСО) като цяло нямат възражения по доклада, но не са съгласни с прогнозната цена за определяне на разходите по пренос на електрическа енергия.

От “Електрохолд” и “ЕВН България” искат да се въведе цена за достъп за битовите потребители, която да отчита не потребените количества електроенергия, а инсталираната мощност. От “Енерго-Про” казаха, че не са им признати разходи за енергийна ефективност.

Директорът на Фонд “Сигурност на електроенергийната система” (ФСЕС) Диан Червенкондев заяви, че предвидените приходи във фонда не са се реализирали през изминалата година заради необичайното намаляване на цената на квотите в Европа. Той посочи, че прогнозата е била цената им да достигне около 91 евро на квота, докато през февруари са били на цена 47-49 евро.

Той обърна внимание, че това е един от основните приходоизточници на фонда. Това е натрупало недостиг на ликвидни средства от близо 500 000 млн. лева спрямо миналогодишната прогноза, посочи Червенкондев. Той обясни, че в предишни години фондът е имал финансови буфери, но сега част от тези средства са били пренасочени за покриване на други разходи, като например компенсациите за небитовите потребители.

Сегашната прогноза, която е направена, от ФСЕС считат, че е изпълнима. Червенкондев уточни, че прогнозата на КЕВР е направена на база на решението на Министерския съвет за компенсиране на този недостиг във фонда.

Александър Йорданов, член на КЕВР, коментира, че промяната на определянето на т.нар. “такса електромер” не означава увеличаването на разходите за достъп, а е по-справедливо разпределение на разходите.

“Клиентите, които имат по-малко измервателни точки, консумират по-малка мощност, съответно ще заплащат по-малко. Тези, които имат повече измервателни точки, консумират по-голяма мощност, ще заплащат разходите, които предизвикват за достъп”, обясни той.

Председателят на КЕВР Иван Иванов отбеляза, че докладът на работната група на регулатора е от 31 май и всички прогнозни цени са направени на базата на данните към края на месец май. Той подчерта, че ако има съществено изменение на тези цени, те ще бъдат отразени в доклада.

“Надявам се това да не бъде в голяма степен, въпреки че се наблюдава динамика в цените на електрическата енергия и на природния газ”, коментира Иванов. Той информира, че срокът за представяне на становища по доклада изтича.

Иванов насрочи закрито заседание за приемане на проект за решение. След това ще бъде определена и датата за провеждане на обществено обсъждане по темата.


Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!