Парламентът прие да има един многомандатен изборен район в чужбина

За произвеждане на изборите на територията на страната се образуват 32 многомандатни изборни района, в това число три – в област София-град, и два – в област Пловдив, както и един многомандатен изборен район извън страната. Останалите изборни райони съвпадат с границите на областите. Депутатите приемат на второ четене промени в Изборния кодекс.

В секциите за машинно гласуване на видно място в изборното помещение се поставя системна разписка от електронната система за машинно гласуване, която съдържа информация, в т.ч. криптографски идентификатор, за текущата версия на използвания софтуер. Системната разписка се разпечатва от електронната система за машинно гласуване в началото на изборния ден и преди започване на гласуването.

В процеса на удостоверяването на съответствието на техническите устройства за машинно гласуване може да участват и представители на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирани за участие в изборите, на български неправителствени организации и на БАН, като на лицата се предоставя достъп до устройствата.

Когато се установи несъответствие на устройствата за машинно гласуване, ЦИК провежда съответния избор само с хартиени бюлетини и възлага на доставчика на устройствата да отстрани несъответствията.

Отхвърлено беше предложението при техническа възможност във всяка избирателна секция, образувана по реда на кодекса, да се осигурява излъчване онлайн в интернет на преброяването на гласовете чрез инсталирани в секцията камери за видеонаблюдение.

По-рано депутатите намалиха състава на Централната избирателна комисия от 20 на 15 членове. Той ще се назначава от президента въз основа на предложения на парламентарните партии и коалиции.

Председателят, заместник-председателят и секретарят ще се предлагат от политическите партии, но целият състав на ЦИК ще се назначава с указ на президента след проведени от него публични консултации и процедура, определени от държавния глава. Партии и коалиции, които имат евродепутати, но не са парламентарно представени, отпадат от състава на ЦИК.

Одобрено беше и предложението за 100% машинно гласуване в страната в избирателните секции с над 300 души.

Депутатите приеха при броенето на бюлетините и попълването на изборните протоколи в секционните комисии да има видеонаблюдение. То ще се предава онлайн. По-сторгият контрол се въвежда, за да се предотвратят нарушения.

Приемане на промените в Изборния кодекс в зала продължава.


Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!