През 2020 г. не се наложи преструктуриране на банки

През 2020 г. не се е налагало преструктуриране на търговска банка, нито изразходване на средства от Фонда за преструктуриране на банки (ФПБ). Според Българската народна банка (БНБ) това е резултат от стабилната капиталова и ликвидна позиция на кредитните институции, лицензирани в България, която не е позволила влошаване на състоянието им въпреки безпрецедентния икономически шок, породен от предприетите мерки за ограничаване на пандемията от COVID-19. Това става ясно от годишния отчет на Фонда за преструктуриране на банки за 2020 г., публикуван на сайта на БНБ.

България кредитира Единния фонд за преструктуриране със 113.5 млн. евро

Вноски

През март 2020 г. БНБ определи общата сума на годишните вноски на банките във ФПБ в размер на 157,8 мил. лева. През април миналата година сумата беше разпределена под формата на индивидуални вноски на банките съобразно рисковия им профил. Всички банки изплатиха дължимите от тях вноски във ФПБ в установения в ЗВПКИИП срок, като в резултат на това в края на май 2020 г. средствата във ФПБ достигнаха общо 701,9 мил. лева. 

Средствата към 31 декември 2020 г. в подфонда за клонове на кредитни институции от трети държави възлизат на 615 хил. лв., а тези в подфонда за вноски в ЕФП са в размер на 540,5 мил. лева.

Фондът за преструктуриране на банки

е изграден като фонд със специално предназначение, чиито средства могат да бъдат разходвани единствено за постигане на целите на преструктурирането на кредитни институции. Например за гарантиране на активите или задълженията или отпускане на заеми на институция в режим на преструктуриране, на нейните дъщерни предприятия, на мостова банка, мостов инвестиционен посредник или на дружество за управление на активи. Със средства от Фонда може и да се купуват активи на институцията в режим на преструктуриране.


Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!