Съдът окончателно оправда Прокопиев, Дянков и Трайков

Апелативният специализиран наказателен съд потвърди оправдателните присъди на Иво Прокопиев, Симеон Дянков и Трайчо Трайков по делото EVN.

Още по темата

Със свое решение от вчера второинстанционният Апелативен специализиран наказателен съд потвърди оправдателните присъди и на трима служители на инвестиционния посредник „Булброкърс“ – Радослав Рачев, Любомир Евстатиев и Петър Василев, по делото за приватизацията на миноритарния пакет акции на EVN като правилни и законосъобразни.

Съдебният състав отхвърля всички възражения на прокуратурата като неоснователни.

Делото за продажбата на държавния миноритарен дял от 33% в EVN, извършена през 2011 г., започна преди четири години (като оттогава беше прекратено и връщано два пъти на прокуратурата за отстраняване на съществени нарушения), а обвинението е, че със сделката са нанесени щети на държавата в големи размери, като в обвинителния акт бяха посочени различни суми в обвиненията към всеки от шестимата привлечени под отговорност.

През юни 2020 година първоинстанционният Специализиран наказателен съд взе решение за оправдателни присъди по всички обвинения срещу всички обвиняеми.

В своите мотиви тогава съдът посочи, че видно от всички събрани по делото доказателства деянията, за които са били повдигнати обвинения от прокуратурата, няма как да бъдат окачествени като престъпления, както и че „инкриминираната“ от прокуратурата сделка не е причинила никаква щета на държавата.

„Въз основа на направения задълбочен и подробен анализ на доказателствената съвкупност, събрана в хода на съдебното следствие пред първоинстанционния съд, Специализираният наказателен съд е формирал по същество правилни изводи по фактите и обстоятелствата, визирани по-горе, подробно обективирани в мотивационната част на постановения съдебен акт“, съобщават от Апелативния специализиран наказателен съд.

И допълват, че в мотивите на присъдата си съдът е изложил по ясен и убедителен начин изводите си по фактите и тяхната правна оценка, и е направил подробен и задълбочен анализ на доказателствените средства – кои от тях кредитира и кой – не, както и по какви съображения.

„При цялостна служебна проверка на присъдата, въззивният съд не констатира допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила, неправилно приложение на материалния закон, необоснованост или непълнота на доказателствата, които да налагат отмяната или изменението на атакувания съдебен акт, поради което съдът счете, че същата следва да бъде потвърдена“, приема в заключение Апелативния специализиран наказателен съд.


Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!