„Топлофикация Бургас“ – чиста енергия за града

„Топлофикация Бургас“ е едно от големите предприятия в Бургас. Посредством програмите ни за развитие, в които са инвестирани средства в рехабилитация на мощностите ни през годините, изпълняваме екологичните изисквания и корпоративната социална отговорност. Ние работим по европейските стандарти и спазваме законовите разпоредби за опазване на околната среда и защитата на труда.“ Това каза директорът на „Топлофикация Бургас“ инж. Христин Илиев.

Инж. Христин Илиев изтъкна, че „Топлофикацията Бургас“ държи на намирането на баланс между корпоративния бизнес растеж, защитата на околната среда и социално-обществената отговорност.

„През годините предприятието предприема конкретни мерки за опазването на околната среда и чистия въздух в града. Сред ключовите приоритети в екологичния си подход и непрекъснатото подобряване на работата си са ефективното използване на енергията, проактивният подход към предизвикателствата на климатичните промени и извършването на екологичен одит.“, посочи инж. Илиев. Той сподели, че за тях е важно гарантирането на здравето и безопасността на служителите им и осигуряване на открита и прозрачна комуникация както в екипа, така и с клиентите им.

„Ние правим непрекъснати подобрения на съоръженията с оглед свеждане до минимум на авариите. През летните месеци предстоят нашите планови ремонти по топлопреносната мрежа и абонатните станции. Ще осъществим обстоен оглед и където се налага ще направим частични или цялостни подмени“, обясни инж. Илиев.

По думите на инж. Илиев при тях в екологичния мениджмънт е поставен акцент върху планирането и правилното организиране на екологичните дейности в предприятието.

„При нас държим на стриктното спазване на нормите на екологичните квоти и стандарти. Освен това работим за въвеждането на съвременните производствени технологии по отношение на намаляване на аварийността и технологичния риск. Извършваме много стриктен мониторинг на екологичното въздействие. Това е едно сериозно задължение за нас.“, каза инж. Христин Илиев.

„Ние разбираме нашата отговорност – и за трудовата заетост, и за икономическото развитие на региона. По тази причина ние продължаваме с иновациите в предприятието, в безопасност на труда и с грижата за опазване на околната среда. Ясно знаем целите, които си поставяме, за да можем да ги реализираме успешно. Проектите ни целят максимално удължаване на работата на предприятието, което има стратегическо значение за устойчивото бъдещо развитие на общината, областта и страната.“, обясни директорът на „Топлофикация Бургас“.

„В контекста на Европейския Зелен пакт предизвикателствата пред предприятието са много. Ние се стремим да спазваме екологичното законодателство и го правим.“, посочи инж. Илиев. Той посочи, че продължават инвестициите ни в екология, както и в безопасност и здраве.


Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!