Комфортът на работното ни място е изключително важно условие за нашата концентрация, мотивация и желание за работа. Затова тази седмица въпросът ни, свързан с предизвикателствата на работното ни място е свързан с темата: 

Харесвате ли как е устроено вашето работно място?